Chapter Three(2010)


 

Verisimilitudes

Chapter Three:The cypress tree line (2010)

This chapter including 13 photographs was made in 2010. These photographs are making the imaginary heaven and cypress tree play the most important role in this scenario since for Old Persian culture cypress is the symbol of growing, stamina and immortality. After Muslim’s invasion cypress tree used mostly in Iranian miniature paintings.

واقع نمایی ها

فصل سوم: مرز رویش سروها

تصاویر این فصل شامل 13 عکس است که در سال 2010 ساخته شده و بخشی از آن در نمایشگاه چشم اندازهای بسته در گالری محسن در فروردین 1391(2012) به نمایش درآمده اند. در این مجموعه تک درختان سرو نقش اصلی را بر عهده دارند. بر خلاف عکس های فصل دوم که کابوس گونه اند این فصل بازسازی یک بهشت رؤیاگونه و خیالی است. در فرهنگ کهن ایران باغ همواره نمادی از بهشت بوده است و درخت سرو را شاید بتوان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین کاراکترهای اسطوره ای این باغ دید. تاریخ نقاشی های مینیاتور ایرانی در قرون پس از اسلام پر از درختان سروی است که به گونه ای استعاری با سایه روشن ها و رنگ هایی ملایم ترسیم شده اند. سرو در اساطیر ایرانی نمادی است از آزادگی، استقامت و پایداری.
عنوان این مجموعه شاید این توقع را ایجاد کند که سروهای منفرد نقطه ی آغازی است برای ورود به قلمروی که در آن با سروستانی مواجه شویم. اما چنین چیزی در پسزمینه ی این عکس ها رخ نمی دهد. این درختان سرو بسیار تنهایند و راه به جایی نمی برند. در واقع شاید تخیل آفرینش سروها در همان نقطه آغاز به پایان می رسد . در این عکس ها تلاش شده تا اتمسفر کلی فضا به گونه ای خواب گونه، با نورهای تاریک روشن و بدون سایه های تند بازسازی شود تا شاید که به نحوی یادآور شیوه ی نقاشی نگارگری های ما باشد.